|    |    |     
 
 
Ustanova Koncertna dvorana Tvornica Kulture
Šubićeva 2/Ljudevita Posavskog 1
HR-Zagreb, 10000

Info pult: info@tvornicakulture.com

Tel. 01 46 78 389
 
 

Dražen Goreta
Direktor

Program, promocija, booking
drazen.goreta@tvornicakulture.com

 
 
Tvornica Team - organizacija događanja za poslovne i privatne klijente
 
Upiti za organizaciju evenata i prijedlozi za poslovnu suradnju.
eventi@tvornicakulture.com
 
 
Anamarija Portada
Voditelj prodaje i marketinga

+385 91 148 15 02
anamarija.portada@tvornicakulture.com
 
 
Ivana Delač
Event manager / PR

ivana.delac@tvornicakulture.com
 
 
Tvornica Team - programska direkcija
 

Zvonimir Pušić
Programska direkcija

Booking, digitalna promocija
zvone@tvornicakulture.com

 
 

Sanjin Đukić
Voditelj odnosa s javnošću

Odnosi s javnošću i akreditacije
sanjin@laa.hr

 
 

Monika Marušić
Asistent voditelja

Odnosi s javnošću i akreditacije
monika.marusic@gmail.com

 
 

Nikola Basletić
Direktor produkcije

nikola@rhino.hr

 
 

Vanda Peričić
Voditeljica prostora kluba

pericic.vanda@gmail.com

 
 

Domagoj Budišćak
Grafički i web dizajner

dredo666@gmail.com

 
 
Sponzori